PŘEHLED

Tato webová stránka je provozována společností # Website #. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na webové stránky #. # Webové stránky # nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou k dispozici na těchto stránkách pro vás, uživatele, podmíněné tím, že souhlasíte se všemi podmínkami, zásadami a oznámeními uvedenými zde.

Návštěvou našich stránek a / nebo zakoupením něčeho od nás se zabýváte naší „Službou“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Smluvní podmínky“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad. odkazované zde a / nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich použitím si prosím pozorně přečtěte tyto Smluvní podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani využívat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky služby.

Všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, podléhají také podmínkám služby. Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoliv prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zasíláním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je na vaší zodpovědnosti pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k změnám. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online e-commerce platformu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY ONLINE STORE

Tím, že souhlasíte s těmito Podmínkami služby, prohlašujete, že jste ve svém státě nebo v zemi bydliště alespoň ve věku většiny, nebo že jste ve věku nebo v zemi bydliště ve věku většiny a jste nám dali svůj souhlas s umožnit, aby některý z vašich nezaopatřených osob tuto stránku používal.

Nesmíte používat naše produkty k jakémukoli nezákonnému nebo neautorizovanému účelu a vy, při používání Služby, nemůžete porušovat zákony ve vaší jurisdikci (včetně zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoliv odmítnout službu komukoliv z jakéhokoli důvodu.

Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenesen nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy prostřednictvím různých sítí; a (b) změny v souladu a přizpůsobení se technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, kopírovat, kopírovat, prodávat, prodávat ani využívat žádnou část Služby, užívání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, kterými je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu nás .

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou tyto Podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, KOMPLETNOST A DOBA INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní za to, že informace poskytnuté na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoliv spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vaše vlastní riziko.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli kdykoli změnit nebo ukončit poskytování Služby (nebo jakékoli její části nebo obsahu).

Neodpovídáme vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení služby.

ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli kdykoli změnit nebo ukončit poskytování Služby (nebo jakékoli její části nebo obsahu).

Neodpovídáme vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně prostřednictvím internetových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží.

Snažili jsme se co nejpřesněji zobrazit barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsou povinni omezit prodej našich výrobků nebo Služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo cen produktů podléhají změnám kdykoliv bez předchozího upozornění, na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv přerušit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na těchto stránkách je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita všech produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo získaných Vámi splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 6 - PŘESNOST ÚČTOVÁNÍ A ÚČTOVNÍ INFORMACE

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku, kterou u nás umístíte. Můžeme, podle našeho vlastního uvážení, omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané na stejném zákaznickém účtu, stejnou kreditní kartu a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit oznámit kontakt na e-mailovou adresu a / nebo fakturační adresu / telefonní číslo poskytnuté v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které podle našeho vlastního úsudku zřejmě umístí prodejci, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte, že poskytnete aktuální, kompletní a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací svého účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli vaše transakce dokončit a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách pro vrácení zboží.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nesledujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoliv druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho použití volitelných nástrojů třetích stran nebo souvisejících s tímto používáním.

Jakékoli použití volitelných nástrojů, které vám nabízíme, je výhradně na vaše vlastní riziko a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetí strany.

Můžeme také v budoucnu nabídnout nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby podléhají také těmto Podmínkám služby.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Některé obsahy, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli materiály či webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nejsme zodpovědní za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte dříve, než se zapojíte do jakékoli transakce. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY PRO UŽIVATELE, ZPĚTNÉ ZPŮSOBY A JINÉ PODMÍNKY

Pokud na naši žádost zašlete určitá konkrétní podání (např. Soutěžní příspěvky) nebo bez požadavku od nás, zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak. (souhrnně, „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Jsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) udržovat jakékoli připomínky důvěrně; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určíme na základě našeho vlastního uvážení, jsou nezákonné, urážlivé, výhružné, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak nevhodné nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto smluvní podmínky. .

Souhlasíte s tím, že vaše připomínky neporušují žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak protiprávní, urážlivé nebo obscénní materiály, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoliv způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy sami, nebo jinak klamat nás nebo třetí strany, pokud jde o původ připomínek. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli připomínky a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za jakékoli připomínky, které jste odeslali vy nebo třetí stranou.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Vaše podání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich Zásad ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NESPRÁVNOSTI A OMISKY

Příležitostně mohou být na našich stránkách nebo ve službě informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisu produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu produktu, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit příkazy, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na kterékoli související webové stránce kdykoli bez předchozího upozornění nepřesné (a to i po odeslání objednávky) .

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě ani na žádném souvisejícím webu by neměly být použity žádné konkrétní aktualizace ani datum aktualizace, aby bylo zřejmé, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů, jak jsou stanoveny ve Smluvních podmínkách, je zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od jiných, aby vykonávaly nebo se účastnily protiprávních jednání; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví druhých; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, urážet, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být používán jakýmkoli způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provozování Služby nebo na jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace druhých; (i) na spam, phish, lékárnu, záminku, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše užívání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nepředstavujeme ani nezaručujeme, že vaše užívání našich služeb bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na dobu neurčitou nebo službu kdykoliv zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo neschopnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly prostřednictvím služby poskytnuty, jsou (s výjimkou výslovně uvedených námi) poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodní jakosti, vhodnosti pro určitý účel, životnosti, titulu a neporušování.

V žádném případě nesmí # Webové stránky #, naši ředitelé, pracovníci, zaměstnanci, pobočky, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nést odpovědnost za jakékoli újmy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, náhradních nákladů nebo jakýchkoli podobných škod, ať už založených na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jiných, vzniklých z vašeho užívání jakékoli služby nebo produktů zakoupených pomocí této služby nebo z jakýchkoli jiných nároků, které jsou jakýmkoli způsobem spojeny s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že byly informovány o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 - ODŮVODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhajujete a budete držet neškodné webové stránky # a našeho rodiče, dceřiných společností, přidružených společností, partnerů, úředníků, ředitelů, agentů, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, dodavatelů, stážistů a zaměstnanců, neškodných z jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedených jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo vyplývajících z vašeho porušení těchto Smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - SAMOSTATNOST

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby bude prohlášeno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení nicméně vynutitelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná částka bude považována za oddělenou od těchto Podmínek. Toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení platnosti zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto Smluvní podmínky jsou účinné, pokud a dokud nebudou ukončeny ani vám, ani nám. Tyto Smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tak, že nám oznámíte, že již nechcete využívat našich Služeb, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho vlastního úsudku neuspějete nebo se domníváte, že jste nedodrželi jakýkoli termín nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy zůstanete odpovědni za všechny splatné částky včetně data ukončení; a / nebo vám proto může odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA

Neschopnost nás uplatnit nebo prosadit jakákoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek služby nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto Smluvní podmínky a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou smlouvu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše užívání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné smlouvy, komunikace a návrhy. a to jak ústní, tak písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Smluvních podmínek nesmí být vykládány vůči navrhovatelce.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, které vám poskytujeme Služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Texasu.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽEB

Na této stránce si můžete kdykoliv prohlédnout nejaktuálnější verzi Smluvních podmínek.

Vyhrazujeme si právo, na základě vlastního uvážení, aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejňováním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je na vás, abyste pravidelně sledovali naše webové stránky ohledně změn. Vaše další používání nebo přístup na naše webové stránky nebo Službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služeb představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - SLEVY KUPONŮ A SITE

1. Kupóny a slevy na stránkách (dále jen „kupón“ nebo „kupóny“) nejsou k dispozici pro práci na všech produktech a / nebo objednávkách. Pokud by se vyskytla otázka týkající se a objednání položek, které se nevztahují na zadaný kupón, odešlete snímek a odešlete jej na adresu: cs@bleubazaar.com, spolu s kupónem, který se pokoušíte použít.

2. Kupóny nejsou stohovatelné. K objednávce lze uplatnit pouze jeden kupón. Máte však právo používat Kupón spolu s Dárkovou kartou, pokud máte účet na svém účtu.

ODDÍL 21 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se Smluvních podmínek nám zašlete na adresu cs@bleubazaar.com.